مسابقات رالی خانوادگی

💥مهلت ثبت نام اولیه: 24بهمن1401
💥روش ثبت نام اولیه:
شخص دانشگاهی از طریق سامانه رخدادهای ورزشی به آدرس sems.um.ac.ir ثبت نام اولیه خود را انجام می دهد، شناسه و رمز سامانه رخدادها معادل با شناسه و رمز پرتال دانشگاهی می باشد.
در صورت به حدنصاب رسیدن با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد و نحوه پرداخت حق شرکت و چگونگی شرکت در مسابقه به ایشان اعلام خواهد شد.

آمار بازدید

56165
 امروز182
 دیروز204
 This_Week1355
 This_Month5575
 تمام بازدیدها 56165