موضوع ماموريت : برنامه هاي بازرسي

 

 ردیف  عنوان برنامه  مجري
شناسايي افراد شايسته جهت مسئوليت در بسيج  بازرسي 
 راهنمايي گزارشهاي رسيده اعضاي بسيج بازرسي 
 ارزيابي ميزان موفقيت شورا در اجراي برنامه ها بازرسي 

آمار بازدید

26951
 امروز7
 دیروز131
 This_Week281
 This_Month3816
 تمام بازدیدها 26951