موضوع ماموريت : برنامه هاي بازرسي

 

 ردیف  عنوان برنامه  مجري
شناسايي افراد شايسته جهت مسئوليت در بسيج  بازرسي 
 راهنمايي گزارشهاي رسيده اعضاي بسيج بازرسي 
 ارزيابي ميزان موفقيت شورا در اجراي برنامه ها بازرسي 

آمار بازدید

87936
 امروز274
 دیروز372
 This_Week2437
 This_Month274
 تمام بازدیدها 87936