موضوع ماموريت : برنامه هاي بازرسي

 

 ردیف  عنوان برنامه  مجري
شناسايي افراد شايسته جهت مسئوليت در بسيج  بازرسي 
 راهنمايي گزارشهاي رسيده اعضاي بسيج بازرسي 
 ارزيابي ميزان موفقيت شورا در اجراي برنامه ها بازرسي 

آمار بازدید

224448
 امروز۷۸
 دیروز۴۷۶
 This_Week۹۲۶
 This_Month۱۴۷۹۴
 تمام بازدیدها ۲۲۴۴۴۸