موضوع ماموريت : برنامه ريزي و مالي

ردیف عنوان برنامه

مجري

1 انجام امور برنامه ريزي و اداري و مالي برنامه ريزي ومالي
2 توجيه اعضاي شوراي پايگاه نسبت به طرح اسوه برنامه ريزي ومالي
3 تشکیل کمیته برنامه ریزی پایگاه برای تدوین و اجرای برنامه برنامه ريزي ومالي
4 بررسی وضعیت برنامه ریزی با استفاده از نتایج طرح اسوه برنامه ريزي ومالي

 

 

 

 

آمار بازدید

26962
 امروز18
 دیروز131
 This_Week292
 This_Month3827
 تمام بازدیدها 26962