موضوع ماموريت : برنامه ريزي و مالي

ردیف عنوان برنامه

مجري

1 انجام امور برنامه ريزي و اداري و مالي برنامه ريزي ومالي
2 توجيه اعضاي شوراي پايگاه نسبت به طرح اسوه برنامه ريزي ومالي
3 تشکیل کمیته برنامه ریزی پایگاه برای تدوین و اجرای برنامه برنامه ريزي ومالي
4 بررسی وضعیت برنامه ریزی با استفاده از نتایج طرح اسوه برنامه ريزي ومالي

 

 

 

 

آمار بازدید

223441
 امروز۳۹۰
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۴۳
 This_Month۱۳۷۸۷
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۴۱