اهداف ارتش بیست میلیونی

اهداف كلی در طرح تحقق ارتش بیست میلیونی این چنین ذكر شده است:

 • ایجاد آمادگی دفاعی در مردم و تقویت بازدارنده
 • حفظ و گسترش مشاركت مردمی در امنیت و دفاع
 • تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحكیم پیوند ناگسستنی بین سرنوشت مردم با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران
 • گسترش و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای اسلام ناب محمدی (ص) در ارتش 20 میلیونی
 • حمایت و پشتیبانی نیروهای پنجگانه سپاه و نیروی انتظامی در جهت نجام مأموریتهای محوله.
 • كمك به دفاع غیرنظامی و كمك به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
 • آماده سازی آحاد مردم بر ای مشاركت و كمك به بخشهای مختلف اجرایی كشور

اصول حاكم بر ارتش بیست میلیونی

 • ستاد تحقق ارتش 20 میلیونی، نیروی مقاومت بسیج می باشد كه در تشكیل، تقویت و توسعه رده های مقاومت و پشتیبانی از بیسجیان مسؤولیت خواهند داشت.
 • ارتش بیست میلیونی، فراگیرترین تشكل حزب اللهی است
 • ارتش بیست میلیونی مظهر عزم ملی، مشاركت مردمی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است
 • اطاعت از رهبری، شهادت طلبی، ایثار و فداكاری از اصول خدشه ناپذیر ارتش بیست میلیونی است
 • در برخورد با توطئه های داخلی و خارجی دشمن، ارتش بیست میلیونی با تأكید بر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی محوریت دارد
 • اصل عضویت در بسیج، حضور داوطلبانه و با انگیزه های دینی و ملی ا ستوار است
 • شرط عضویت در ارتش بیست میلیونی ، اعتقاد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است
 • سمبل و نماد بسیج، برخورداری از فرهنگ و تفكر بسیجی است
 • همه اعضای ارتش بیست میلیونی لزوماً بر اساس نیاز و مأموریت سازماندهی می شوند
 • رده های مقاومت بسیج محور ارتش بیست میلیونی خواهد بود و حتی المقدور سازماندهی بسیجیان با محوریت رده های مقاومت انجام گیرد
 • اعضای ارتش بیست میلیونی بر آموزشهای نظامی ، فرهنگی ، سیاسی، غیرنظامی و تخصصی استوار بوده و مشاركت دستگاههای اجرایی و دولتی در انجام آن مورد توجه قرار خواهد گرفت
 • تركیب، توزیع و تناسب جمعیتی ارتش ارتش بیست میلیونی بر مبنای جغرافیا، فرهنگ، تحصیلات، سن و غیره صورت می گیرد.

آمار بازدید

223439
 امروز۳۸۸
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۴۱
 This_Month۱۳۷۸۵
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۳۹