شماره نام مدیریت‌ها   توضیح
 1 مدیریت امداد و نجات کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه 
مدیریت آموزش نیروی انسانی  جذب . سازماندهی .آگاهی 
 مدیریت فرهنگی و ورزشی بالا بردن سطح ارتقاء معنوی 
مدیریت بکارگیری  طرح فراخوانی -طرح دفاعی 
مدیریت امر به معروف  مرکز اجرایی امر به معروف 
مدیریت اداری و پشتیبانی پایگاه  تدارکات و لجستیک 
مدیریت برنامه ریزی و مالی  پیش بینی برنامه ها و هزینه ها 
بازرسی و نظارت  سرکشی و خبرگیری و کنترل 

آمار بازدید

223397
 امروز۳۴۶
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۱۹۹
 This_Month۱۳۷۴۳
 تمام بازدیدها ۲۲۳۳۹۷