موضوع : ماموریتهای نیروی انسانی

 1. جذب اعضاء عادي و فعال صدور كارت شناسايي
 2. سازماندهي اعضاء در گروههاي مقاومت22نفری
 3. تبديل عضويت عادي به فعال و تمدید کارت و حکم
 4. اظهار همدردی با خانواده هاي ايثارگران و بسيجيها
 5. شناسایی و تشويق اعضاي موفق و فعال برای معرفی
 6. پیگیری اجراي طرح بیمه غرامت بسيجیان پایگاه
 7. معرفي اعضاء بسيج جهت دريافت تسهیلات رفاهی
 8. ثبت فعاليتهاي اعضاء بسيج پايگاه در طول سال
 9. فراخواني اعضاء بسيج در برنامه ها و ماموریتها
 10. برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات وغیره ...
 11. آراد سازی نیروهای گردان عاشورا برای ماموریت های
 12. محوله حوزه مانند آموزش . رزمایش . مانور

آمار بازدید

87948
 امروز286
 دیروز372
 This_Week2449
 This_Month286
 تمام بازدیدها 87948