موضوع : ماموریتهای عملیات و بکارگیری

  1. بکارگیری نیروها در حوادث غیر مترقبه و رزمایش
  2. نظارت بر اجرای برنامه گشتها و ایست وبازرسی
  3. دفاع از کوی و برزن و کنترل نا آرامی ها
  4. بکارگیری نیروهای سازمان یافته در بسیج سازندگی
  5. ارائه گزارشها ی حوزه استحفاظی به رده مافوق
  6. اجرای برنامه ( طرح فراخوانی ) و آماده باش ها
  7. تهیه طرح (حفاظت فیزیکی) از تاسیسات و ابنیه اداره

آمار بازدید

26946
 امروز2
 دیروز131
 This_Week276
 This_Month3811
 تمام بازدیدها 26946