بسمه تعالی

امام رضا(ع): خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و یا نوشیدنی را مباح نکرده، مگر آن که در آن منفعت و صلاحی بوده، و هیچ خوردنی و یا نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آن که در آن تلف [نابودی] و فساد بوده است. پس هر [خوردنی و نوشیدنی] سودمند و مقوّی برای جسم، که [باعث] تقویت بدن است، حلال شده است.

حضرت رسول (ص) : محبوبترين شما در پيشگاه خدا آن کس است كه كم خوراكتر و سبكتر باشد.

حضرت علی (ع): کسی که خوراکش اندک باشد، فکر و اندیشه‏اش پاک شود

حضرت رسول (ص) : يکي از انواع زياده روي، اين است که هر آنچه را دوست داري ، بخوري

همچنین می فرمایند: كسى كه شكم خود را پر مى كند قدرت سير در ملكوت را ندارد

امام صادق(ع) : آدمي ناچار است براي قوت يافتن غذا بخورد ، و هرگاه غدا خورد بايد يك قسمت از شكم را براي غذا و يك فسمت را براي آب و يك قسمت را براي نفس كشيدن بگذارد‌ ، و سعي در فربه کردن خود نکنید چنانچه حيوانات را براي كشتن فربه مي‌كنند

رسول خدا (ص):خود را از غذا سیر نکنید، زیرا نور معرفت در دل هایتان خاموش می شود و هر کس با شکم سبک نماز شب بخواند حورالعین پیرامونش می مانند

و نیز فرمود: غذایتان را با یاد خدا و نماز هضم و ذوب کنید و با شکم پر نخوابید که سنگدل می شوید
همچنین فرمود: کسی که هر چه بخواه می خورد خدا بدو نظر لطف نکند تا آن روش را ترک گوید.

پیامبر اکرم )ص): مبغوض ترين افراد نزد خدا كسانى اند كه شكم خود را با انواع خوردنى ها در حد افراط پر كرده اند؛ و اگر انسان خوردن لقمه اى را كه بسيار هم مورد اشتها و علاقه اوست ، ترك كند در قبال اين كار خداوند يك درجه و مقام در بهشت به او مى دهد

امیرمومنان(ع): پرخوری و پرخوابی ، جان را فاسد می کنند و زیان بارند.
رسول خدا (ص): خدا سه چیز را دوست دارد : کم حرفی ، کم خوابی و کم خوری

و نیز فرمود : دل هایتان را با پرخوری و پرنوشی نمیرانید، زیرا دل ها مانند زراعت اند که آب بسیار آن ها را نابود می کند.

امام باقر(ع): نزد خدا چیزی مبغوض تر از شکم پر نیست .

پیامبر اکرم (ص): مبغوض ترين افراد نزد خدا كسى است كه فراوان مى خوابد، زياد مى خورد و بسيار مى آشامد.

و نیز می فرمایند: كم خوراكى عبادت است

امام صادق(ع) : همه مرضها از پرخورى سرچشمه مى گيرد، غير از تب كه علت ديگرى دارد

رسول خدا (ص): هر که در دنیا [ بر اثر پرخوری] زیاد آروغ بزند در قیامت گرسنگی اش بیشتر خواهد بود

غذاهای سفارش شده

رسول خدا(ص ): بهترین خوراکی در دنیا و آخـرت گـوشـت است .

هر کس چهل روز گوشت نخورده باشد، پس باید پولی قرض کند و گوشت تهیه کرده و بخورد

رسول اکرم (ص ): بر شما باد خوردن گوشت ، چون گوشت ، گوشت مي آورد . هر کسي چهل روز بر او بگذرد و در آن فاصله گوشت نخورده باشد بد خلق خواهد شد . و هر کسي بد خلق شد به او گوشت بخورانيد .

اما بـایـد از افراط در خوردن گوشت و اعتیاد به آن پرهیز کرد.

پیامبر اکرم (ص): هر کـس چـهـل روز (پـشـت سـرهـم ) گـوشـت بـخـورد سنگدل می شود

از روایـات بـرمـی آیـد کـه خـوردن گـوشت هر سه روز یک بار مناسب است .

ساباطی می گوید: از امام صادق (ع ) درباره خوردن گوشت پرسیدم ؟ فرمود: هر سه روز یک بار...

ادریس بن عبدالله می گوید: در محضر امام صادق (ع ) بودم ، از گوشت سخن به میان آمد، فرمود: یک روز گوشت بخور، یک روز لبنیات و یک روز چیز دیگری .

پیامبر اکرم(ص): چـون نـان و گـوشـت حـاضـر شـود ابـتدا به نان كنيد و رخنه گرسنگى را به نان ببنديد پس گوشت بخوريد.

امام رضا(ع) : فضيلت نان جو بر نان گندم مـانـنـد فـضـيـلت ما اهل بيت است برساير مردم و هيچ پيغمبرى نيست مگر آنكه دعا كرده است بـراى خـورنـده نـان يـا آش جـو، وبـركـت فـرسـتـاده اسـت بـر او و داخل هيچ شكمى نمى شود مگر آنكه هر درديكه در آن هست بيرون ميكند و نان وطعام جو قوت پـيـغمبرانست و طعام نيكان است و حق تعالى نگردانيده است قوت پيغمبران را مگر نان جو و فرمود كه داخل شكم صاحب مرض سل نميشود چيزيكه نافع تر از نان برنج باشد.

شخصى بخدمت حضرت امام رضا عليه السلام عرض كرد كـه اهـل بـيـت ما گوشت گوسفند نميخوردند و مى گويند كه سودا را بحركت ميآورد وازآن دردسـر ودردهـاى ديـگـر بـهـم مـيـرسـد حـضـرت فـرمـود كـه اگـر خـداى عـزوجـل گـوشـتـى بـهـتـر از گـوشـت گـوسـفـنـد مـيـدانـسـت فـداى اسمعيل را گوسفند قرار نميداد.

در احاديث بسيار وارد شده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم گوشت دست و كـتـف گـوسـفـنـد را دوسـت مـيـداشـت و از گـوشـت ران گـوسـفند كراهت داشتند براى آنكه به محل بول نزديك است .

پـیـامـبـر(ص ): سفره هایتان را به سبزی زینت بخشید، زیرا خوردن سبزی با گفتن بسم الله ، شیطان را می راند.

یک روز وقت خوردن غذا شد.امام رضا(ع) فرمود:سفره غذا پهن کنید. سفره گسترده شد وغذا راآماده کردند.حضرت برسر سفره نشست ودید سبزی خوردن درمیان سفره نیست به خاطر اهمیت این موضوع به خدمتکارخود گفت:مگر نمی دانی برسر سفره ای که درآن سبزی نباشد نمی نشینم وغذا نمی خورم؟ برو مقداری سبزی بیاور. خدمتکار امام رفت وقدری سبزی تازه آورد، حضرت مشغول غذاشد.

در حدیثى از رسول خدا صلى الله علیه و آله مى خوانیم: بر شما لازم است که از زیت (زیت به معنى روغن زیتون یا هرگونه روغن مایع است) استفاده کنید، زیرا صفرا را از بین مى برد... و اخلاق انسان را نیکو مى کند.

امام صادق(ص): یکى از پیامبران الهى از غم و اندوه (و افسردگى) به پیشگاه خداوند متعال شکایت کرد; خداوند متعال به او دستور داد که انگور بخورد

در حديث موثق منقول است كه حضرت رسول (ص) بحضرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن (ع) فـرمـود: يـا عـلى در اول طعام و آخر طعام نمك بخور كه هر كه در طعام افتتاح واختتام بنمك كند خدايتعالى دفع كند از او هفتاد نوع از انواع بلا را كه آسانتر آنها خوره باشد.

در روايـت ديـگـر از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـليـه السـلام منقول است ما غذا را ابتدا بنمك و ختم بسركه ميكنيم .

كـه هـر كـه نـمـك بـپـاشـد بـر اول لقمه كه ميخورد رو بتوانگرى آورد.

امام علی (ع): شـيـرگـاو دواسـت و در حـديـث ديـگر منقول است كه براى فساد معده نافع است .

امام موسی کاظم (ع): شيرشتر شفاى همه دردها است .

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود كه دوست ميدارم پنير را و در روايتى وارد شده است كه در طرف چاشت مضر است و در طرف شب نافع است و موجب تولد فرزند ميشود.

چه زمانی باید غذا خورد؟ و اسلام در خوردن به چند وعده غذا توصیه می کند؟

بـرخی روایات به دو وعده اشاره دارند:

امام صادق(ع) فرمود: صبحانه و شام بخور و در فـاصـله مـیان آنها چیزی نخور، چرا که موجب تباهی تن است ، مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: و آنان (بهشتیان ) صبحگاهان و شامگاهان ، روزی ویژه خویش را دارند.

برخـی دیـگـر بـه خـوردن شـام سـفـارش مـی کند.

امام صادق (ع): خوردن شام را وامگذار ، هر چند به سه لقمه (نان) با نمك باشد.

رسـول خـدا(ص ): خوردن شام را وامگذارید... من بر امت خویش از این بیمناکم که از واگذاردن شام ، پیری به سراغشان آید، چرا که شام ، موجب نیرومندی پیر و جوان است.

امام صادق (ع): شام نخوردن [موجب] خراب شدن بدن است.

کسی که شام خوردن را ترک کند، نیرویی از او کاسته شده و دیگر به او بازنخواهد گشت

هر كه ترك كند طعام خوردن را در شب شنبه و شـب يـكـشـنـبـه پـى هـم قـوت از او بـر طـرف شـود كـه تـا چهل روز باو برنگردد و فرمود كه طعام شب نافع تر از طعام روز است .

حـضـرت امـام رضا (ع) : در بدن رگى هست كه آن عشا نام دارد و هر كه در طرف شب چيزى نميخورد آن رگ او را نفرين ميكند تا صبح ميگويد خدا ترا گرسنه بـدارد چـنـانـچـه مـرا گـرسـنـه داشتى خداترا تشنه بدارد چنانچه مرا تشنه داشتى پس البته ترك مكنيد عشا را اگر چه بلقمه نان باشد و اگر چه بدمى آب باشد.

و برخی روایات به شام خوردن پیامبران اشاره دارد.

امام علی (ع ): شام خوردن پیامبران ، پس از تاریکی شب بوده است

امام صادق (ع ): شام پیامبران پس از نماز عشا می باشد.

در کنار این روایات ، به روایاتی بر می خوریم که بحث گرسنگی و اشتها را ملاک می دانند و سلامتی انسان را در این می دانند که تا گرسنه نشده غذا نخورد.

امـام عـلی (ع ) بـه امـام حـسـن (ع ) فـرمـود: بـر سر سفره نمی نشینی ، مگر آن هنگام که گرسنه ای ... اگر این کار را کردی از طبیب بی نیاز می شوی.

اگر می خواهی سالم بمانی و از پزشک بی نـیـاز شـوی ، چهار امر را رعایت کن

1. اگر میل به غذا نداری نخور 2. تا زمانی که سیر نـشـده ای و اشـتـهـا بـاقـی اسـت دسـت از غـذا بـکـش 3. غـذا را پـس از جـویـدن کامل در دهان ، فرو بده 4. قبل از خواب قضای حاجت کن .

در آوردن کـفـش هـا از پـا هـنـگـام غـذا خـوردن

رسـول خـدا(ص ) می فرمایند: چون غذا نهاده شد، کفش هایتان را درآورید، چرا که هم رفتاری است زیبا و هم موجب آسایش ‍ بیشتر پاهایتان می شود.

نـام خـدا بـردن و بـسم الله گفتن

امام علی (ع ) : برای کسی که برای غذای خود نام خدا را ببرد، ضمانت می کنم که از آن غذا به هیچ درد و رنجی گرفتار نشود

هـر كـه نـام خـدا بر اول طـعـام بـبـرد و حـمـد خـدا را در آخـر بـكـنـد هـرگـز از آن طـعـام از او سئوال نكنند.
امام صادق(ع): هرگاه مسلمانى خواهد كه طعام بـخـورد و چون لقمه را بردارد و بگويد بِسْمِ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعالَمينَ پيش از آنكه لقمه به دهانش رسد خداي تعالى گناهانش را بيامرزد.

در روايـت ديگری منقولست از امام صادق(ع) كه هرگاه چند ظرف باشد برهر ظرفى يك بـِسـْمِ اللّهِ بـگـو راوى گـفـت كه اگر فراموش كنم چه كنم ؟ فرمود بگو بِسْمِ اللّهِ على اوله و آخره .

آرامش در غذا خوردن

امام صادق(ع): نشستن بر سر سفره را طولانی کنید چرا که از عمرتان به شمار نمی‌آید.

و نیز می فرمایند: در حال راه رفتن غذا نخور مگر از روی ناچاری.

امام علی(ع) فرموده اند: قبل از خوردن بگذارید غذا سرد شود.

روزی غذایی را برای رسول خدا آورند، فرمودند: بگذارید تا سرد شود زیرا خدا آتش را بعنوان غذای ما قرار نداده وغذای سرد بركت دارد.

آداب غذا

مـعـاويـة بـن وهـب گـويد كه در خدمت امام صادق (ع) طعام خورديم چون خوان را دادشـتـنـد بـرمـيـچـيـدند آنچه از خوان افتاده بود تناول ميفرمودند بعد از آن فرمودند كه خوردن اينها فقر و درويشى را بر طرف ميكند و فرزندان را زياد ميكند.

امیر مومنان علی‌ (ع) می‌فرماید: هرگاه رسول خدا (ص) آب می‌آشامید، می‌فرمود: «الحمدالله الذی لم یجعله اجاجا بذوبنا و جعله عذابا فراتا بنعمة»؛ سپاس خدای را که آن را به سبب گناهانمان برایمان تلخ قرار نداد بلکه آن‌ را به سبب نعمتش شیرین و گوارا قرار داد.

امام حسین(ع): هرگاه رسول خدا(ص) غذایی می‌خورد، می‌گفت: «اللهم بارک لنا فیه و ارزقنا خیرا منه؛ خدایا! در آن برای ما برکت قرار ده و بهتر از آن را روزیمان فرما» و هرگاه شیری می‌نوشید، می‌فرمود: «اللهم بارک لنا فیه و ارزقنا فیه؛ خدایا! در آن برای ما برکت قرار ده و روزیمان را در آن قرار ده.»

امام صادق(ع): رسول خدا(ص) از هنگام بعثت تا پایان عمر خود هرگز در حال تکیه زدن غذا نخورد و پیوسته مانند برده غذا می‌خورد و مانند برده می‌نشست، ایشان این کار را برای تواضع و فروتنی در برابر خدا انجام می‌داد

همچنین می‌فرماید: پیامبر اکرم (ص( خوردن و آشامیدن و برداشتن چیزی را با دست چپ نمی‌پسندید.

انس می‌گوید: هرگز رسول خدا(ص) از غذایی بدگویی نکرد، اگر غذایی را می‌پسندید آن را می‌خورد و اگر غذایی را نمی‌پسندید، نمی‌خورد.

پیامبر(ص) هنگام آب نوشیدن در ظرف آب تنفس نمی‌کرد و هنگام تنفس ظرف را از دهانش دور می‌کرد.

هرگاه رسول خدا(ص) غذا می‌خورد به فرد رو به روی خود لقمه تعارف می‌کرد و هنگام نوشیدن، به کسی که در سمت راست او بود آب می‌داد.

در حديث ديگر منقولستكه آنحضرت كاسه طعام را ميليسيدند و ميفرمودند كه هر كه كاسه طعام را بليسد چنانست كه مثل آن طعام را تصدق كرده باشد.

رسول خدا (ص): هر کس ریزه های سفره را بخورد خدا او را بیامرزد.

رسول خدا (ص) به امیرمومنان (ع) فرمود: غذایی را که در سفره ات می ریزد بخور، چرا که از تو دور کند و آن مهریۀ حورالعین است و هر کس آن را بخورد قلبش سرشار از علم و حلم و ایمان و نور شود.

امام سجاد(ع): استخوان را پاك مـكـنيد كه جنيان را در آن بهر هست و اگر پاك كنيد ايشان از خانه شما ميبرند چيزى را كه بهتر از اين باشد.

رسول خدا (ص): در حالی که بر شکم خوابیده اید غذا نخورید.

رسول خدا (ص): هر گاه سفره گسترده شد از نزد خود بخور و از پیش روی همنشین خود غذا برندار و از قله (نقطه برجسته آن) غذا نخور، زیرا برکت از بالای آن می آید.

امام مجتبی(ع): درباره سفره دوازده نکته است که هر مسلمانی باید آنها را بداند: چهار نکته فرض(لازم)، چهار نکته مستحب و چهار نکته از ادب است؛

اما لازم: شناخت خدا، خشنودی از خدا، بسم الله گفتن(یاد خدا) و الحمدلله گفتن(سپاس داشتن)؛

اما سنت: دست شستن پیش از غذا؛ نشستن بر سمت چپ بدن، با سه انگشت خوردن و لیسیدن انگشتان(اگر با دست بخورد) و

اما ادب: از نزد خود خوردن، لقمه کوچک برداشتن، خوب جویدن و کم نگریستن به چهره دیگران.

امام رضا(ع): هرگاه چيزي خوردي بر پشت بخواب و پاي راست را بر روي پاي چپ گذار.

امام صادق (ص) : {کمی} به پشت دراز کشیدن پس از سیری بدن را فربه، غذا را گوارا و درد را ریشه کن می کند.(

گروهی غذا خوردن

رسول خدا (ص): محبوب ترین غذا نزد خدا آن است که دست ها بر آن بسیار باشد. جمعی غذا بخورید و پراکنده نباشید، چرا که برکت در اجتماع است.

آمار بازدید

223398
 امروز۳۴۷
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۰۰
 This_Month۱۳۷۴۴
 تمام بازدیدها ۲۲۳۳۹۸