پايگاه شهيد مطهري براي سازماندهي افراد فعال خود عضو مي‌پذيرد تا طي گذراندن دوره مربوطه و شرايط لازم بعضويت در طرح صالحين در آيند و از مزاياي آن استفاده كنند اين افراد از ميان كسانيكه معتقد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه و رعايت شئونات اسلامي را دارا باشند انتخاب شده و در طرح صالحين سازماندهي مي‌شوند:

1 ـ كاركنان رسمي يا پيماني يا قراردادي دانشگاه باشند.

2 ـ حداقل 5 سال از خدمت آنان گذشته و يا عضو بسيج فعال بوده باشند.

3 ـ آمادگي جسمي و روحي جهت فعاليت در بسيج بصورت فعال باشند.

4 ـ آموزشهاي مقدماتي و تكميلي بسيج را بگذارنند.

5 ـ آمادگي عضويت در گروههاي صالحين و آموزش مربوطه را داشته باشند.

7 ـ در هفته دوبار و جمعا هفته‌اي 4 ساعت در بسيج خدمت نمايند.

8-پس از سازماندهي در گروههاي22 نفري مبارك صالين در سلسله كلاسهاي آموزشي شركت نمايند.

آمار بازدید

224459
 امروز۸۹
 دیروز۴۷۶
 This_Week۹۳۷
 This_Month۱۴۸۰۵
 تمام بازدیدها ۲۲۴۴۵۹