شماره رسته آموزش نوع آموزش
1 آموزش عضویت آموزش مقدماتی بسیج
2 آموزش تکمیلی بسیج
3 آموزش تخصصی بسیج
4 آموزش 5% کارکنان دولت
5 آموزش خدمتی آموزش اعزام به جبهه
6 آموزش سربازی
7 طرح ولایت
8 آموزش عقیدتی طرح معرف
9 طرح امنیت
10 آموزش شغلی آموزش عرضی
11 آموزش دفاعی

آمار بازدید

223429
 امروز۳۷۸
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۳۱
 This_Month۱۳۷۷۵
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۲۹