مدیریت امداد و نجات

 1 آموزشهای امداد و نجات  کمکهای اولیه-شنا 
 نکات مهم امدادی در مسافرت جزوه- 1صفحه 
 اقدامات قبل از وقوع زلزله جزوه- 2صفحه 
اقدامات قبل از وقوع سیل  جزوه- 1صفحه 
 توفان و گرد وباد جزوه- 1صفحه 
 حوادث تندر و رعد وبرق جزوه- 1صفحه 
حوادث آتش سوزی  جزوه- 1صفحه 
حوادث رادیو آکتیو  جزوه- 2صفحه 
 حوادث بیولوژیکی جزوه- 1صفحه 
10  حوادث هسته ایی  جزوه- 2صفحه 
11   حوادث شیمیایی جزوه- 2صفحه 
12  حمایت روانی از آسیب دیدگان  جزوه- 2صفحه 

 

 

آمار بازدید

26945
 امروز1
 دیروز131
 This_Week275
 This_Month3810
 تمام بازدیدها 26945