اطلاعیه

بدینوسیله باطلاع کلیه رابطین دانشکده ها/واحدها و اعضای پایگاه بسیج میرساند ، با درنظر گرفتن اینکه فعالیت در بسیج داوطلبانه بوده و بسیجیان با ساعتهاي هاي مختلف در بسیج فعالیت می نمایند لذا میزان ارتباط با رده های مقاومت در واقع اعلام آمادگی جهت پذیرش مسئولیت و ماموریت های محوله محسوب میشود بنابراین ثبت فعالیت اهمیت فوق العاده ایی داشته و امری ضروری به شمار می رود .

و میزان حضور برای اعضای عادی 6 ساعت در ماه

و برای اعضای فعال 6 ساعت در هفته میباشد .

که این فرم در پایان هر سال برای اعضا ی عادی و فعال پس از پر نمودن فعالیت ها توسط فرد و تایید نیروی انسانی و فرمانده پایگاه به حوزه ارسال می گردد

شرايط فعال شدن

ـ پايگاه شهيد مطهري براي جايگزين شدن افراد فعال خود عضو مي‌پذيرد تا طي گذراندن دوره مربوطه و شرايط لازم بعضويت فعال در آيند و از مزاياي آن استفاده كنند اين افراد از ميان كسانيكه معتقد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه و رعايت شئونات اسلامي را دارا باشند انتخاب شده و از عادي به فعال تبديل مي‌شوند:
1 ـ كاركنان رسمي يا پيماني يا قراردادي دانشگاه باشند.
2 ـ حداقل 5 سال از خدمت آنان گذشته و يا 6 ماه عضو عادي بوده باشند.
3 ـ آمادگي جسمي و روحي جهت فعاليت در بسيج بصورت فعال باشند.
4 ـ آموزشهاي مقدماتي و تكميلي بسيج را بگذارنند.
5 ـ آمادگي عضويت در گروههاي صالحين و آموزش مربوطه را هر 15 روز يكبار داشته باشند.
6 ـ‌ آمادگي جهت شركت در كلاسهاي دفاع شخصي را داشته باشند.
7 ـ در هفته دوبار و جمعا هفته‌اي 4 ساعت در بسيج خدمت نمايند.
8 ـ آمادگي جهت تكميل پرونده عقيدتي و نماز و قرآن و حفاظت را داشته باشند.
9 ـ فرمهاي مربوطه را پر نموده و مدارك لازم عكس و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي و مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت در اسرع وقت را تحويل دهند.

£ آمادگي خود را طبق شرايط فوق پذيرفته و تقاضاي عضويت فعال را دارم.

امضاء

آمار بازدید

223422
 امروز۳۷۱
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۲۴
 This_Month۱۳۷۶۸
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۲۲