سئوالات مسابقه به سوی نور (هفته سوم )

همكاران گرامي مي توانند جهت شركت در مسابقه، پاسخ هاي صحيح خود را از طريق اتوماسيون اداري

(برادران به كارتابل شخصي آقاي حسن پرسا و خواهران به كارتابل شخصي خانم فائزه علي اكبري) ارسال نمايند.

مهلت پاسخگويي به پرسش هاي هفته سوم تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 13خرداد ماه مي باشد.

فایل سئوالات در هفته سوم ماه مبارک رمضان

سئوالات هفته سوم

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۹۰
۳۹۳
۲۴۵۵
۴۶۶۵
۲۱۸۶
۱۱۷۹۳
۳۶۶۸۲۴