يك شنبه چهاردهم بهمن دهه فجر چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي ، دانشگاهيان دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان جانبازان عزيز قطع نخاع مركز توان بخشي امام خميني ره ( آسايشگاه پارك ملت ) هستند .

مرداني نشسته بر چرخي كه همين ديروز  با پاي سر به ميدان دويدند و  پاهايشان برنگشت .

و امروز بيش از   30 سال است بر روي تختي ساده  فقط  سقف و ديوار  را نظاره مي كنند ؛  و ما را انتظار مي كشند   ….

يك شنبه چهاردهم بهمن دهه فجر چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي ، دانشگاهيان  دانشگاه  فردوسي مشهد ميزبان جانبازان عزيز قطع نخاع مركز توان بخشي امام خميني ره ( آسايشگاه پارك ملت ) هستند .

همه ما و شما  دعوت هستيم .

دیدار

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۴۶
۳۹۳
۲۴۱۱
۴۶۶۵
۲۱۸۸
۱۱۷۴۷
۳۶۶۷۸۰