آموزش و انواع آن

شماره رسته آموزش نوع آموزش
1 آموزش عضویت آموزش مقدماتی بسیج
2 آموزش تکمیلی بسیج
3 آموزش تخصصی بسیج
4 آموزش 5% کارکنان دولت
5 آموزش خدمتی آموزش اعزام به جبهه
6 آموزش سربازی
7 طرح ولایت
8 آموزش عقیدتی طرح معرف
9 طرح امنیت
10 آموزش شغلی آموزش عرضی
11 آموزش دفاعی

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۸
۲۱۰
۱۴۰۲
۲۵۹۷
۴۴۸۸
۹۹۲۷
۲۹۵۷۱۱