مدیریت نیروی انسانی

موضوع : ماموریتهای نیروی انسانی

 1. جذب اعضاء عادي و فعال صدور كارت شناسايي
 2. سازماندهي اعضاء در گروههاي مقاومت22نفری
 3. تبديل عضويت عادي به فعال و تمدید کارت و حکم
 4. اظهار همدردی با خانواده هاي ايثارگران و بسيجيها
 5. شناسایی و تشويق اعضاي موفق و فعال برای معرفی
 6. پیگیری اجراي طرح بیمه غرامت بسيجیان پایگاه
 7. معرفي اعضاء بسيج جهت دريافت تسهیلات رفاهی
 8. ثبت فعاليتهاي اعضاء بسيج پايگاه در طول سال
 9. فراخواني اعضاء بسيج در برنامه ها و ماموریتها
 10. برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات وغیره ...
 11. آراد سازی نیروهای گردان عاشورا برای ماموریت های
 12. محوله حوزه مانند آموزش . رزمایش . مانور

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۶۷
۳۹۳
۲۴۳۲
۴۶۶۵
۲۲۰۰
۱۱۷۵۶
۳۶۶۸۰۱