شرايط سازماندهي در طرح شجره طيبه صالحين

پايگاه شهيد مطهري براي سازماندهي افراد فعال خود عضو مي‌پذيرد تا طي گذراندن دوره مربوطه و شرايط لازم بعضويت در طرح صالحين در آيند و از مزاياي آن استفاده كنند اين افراد از ميان كسانيكه معتقد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه و رعايت شئونات اسلامي را دارا باشند انتخاب شده و در طرح صالحين سازماندهي مي‌شوند:

1 ـ كاركنان رسمي يا پيماني يا قراردادي دانشگاه باشند.

2 ـ حداقل 5 سال از خدمت آنان گذشته و يا عضو بسيج فعال بوده باشند.

3 ـ آمادگي جسمي و روحي جهت فعاليت در بسيج بصورت فعال باشند.

4 ـ آموزشهاي مقدماتي و تكميلي بسيج را بگذارنند.

5 ـ آمادگي عضويت در گروههاي صالحين و آموزش مربوطه را داشته باشند.

7 ـ در هفته دوبار و جمعا هفته‌اي 4 ساعت در بسيج خدمت نمايند.

8-پس از سازماندهي در گروههاي22 نفري مبارك صالين در سلسله كلاسهاي آموزشي شركت نمايند.

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۸۹
۶۰۲
۲۱۰۴
۴۰۰۹
۷۳۰۰
۱۷۸۲۸
۵۴۰۱۰۵