مسابقه راهپيمايی عمومي در هفته وحدت همراه با جوایز ارزنده

مسابقه راهپيمايی عمومي در هفته وحدت همراه با جوایز ارزنده در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

این راهپیمایی در روز سه‌شنبه 14 آذرماه 96 ساعت 45: 11 ظهر از محل ميدان علوم به سمت درب شرقي و سپس مزار شهداي گمنام دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

rah.96.jpg