كسب مقام اول دارت و مقام هاي دوم و سوم رشته ورزشي تنيس روي ميز توسط كاركنان خواهر بسيجي در مسابقات ورزشي پايگاه هاي بسيج كل ادارات شهيد رجايي

كسب مقام اول دارت و مقام
هاي دوم و سوم رشته ورزشي تنيس روي ميز توسط كاركنان خواهر بسيجي در
مسابقات ورزشي پايگاه هاي بسيج كل ادارات شهيد رجايي مشهد

​به
گزارش روابط عمومي بسيج كاركنان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس
مسابقات ورزشي در بين پايگاههاي بسيج ادارات كل شهيد رجايي مشهد به ميزباني
دانشگاه پيام نور در روز چهار شنبه 5 مهر ماه با حضور بيش از 150 نفر
ورزشكار برگزار گرديد.

.شركت
كنندگان در اين دوره متشكل از 17 ارگان دولتي از جمله دانشگاه فردوسي
-دانشگاه پيام نور -امور مالياتي -پارك علم و فناوري -گمرك-فني حرفه اي
-دانشكده الزهرا -راه اهن -بهزيستي -امداد و نجات -بانك رفاه -دارايي
-زندان ها -امور خيريه -ثبت احوال -بهداشت و تعاون كار مشاركت داشتند .

مسابقات
در دو رشته ورزشي تنيس روي ميز و دارت برگزار كه دانشگاه فردوسي موفق به
كسب مقام اول دارت و مقام هاي دوم و سوم تنيس روي ميز گرديد .

خانم زهرا نداف از اداره حفاظت فيزيكي وانتظامات مقام اول دارت

خانم فرزانه فرجامي از كتابخانه مركزي مقام دوم تنيس روي ميز

خانم نوشين جواهري دانشكده كشاورزي مقام سوم تنيس روي ميز

photo_2017_09_28_12_15_51.jpg

photo_2017_09_28_12_15_34.jpg

 

photo_2017_09_28_12_13_10.jpg

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۰۴
۵۷۴
۲۶۳۴
۱۲۳۹
۷۴۷
۵۸۸۰
۲۰۵۶۰۴