برپایی نمایشگاه تحت عنوان غدیر داستان اعتقاد به مناسبت عید غدیر خم در اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات برپایی نمایشگاهی تحت عنوان (غدیر داستان اعتقاد )به مناسبت عید ولایت و اکمال دین در اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه فردوسی با همکاری واحد فرهنگی ادا

برگزاری جلسه مشترک گروههای صالحین شهید مدرس،چمران و هاشمی برگزار شد

جلسه مشترک گروههای صالحین شهید مدرس ،شهید چمران و شهید هاشمی با حضور گروهی از همکاران بسیجی در مورخ 8 شهریور ماه از ساعت 13:45 لغایت 14:30 به میزبانی دانشکده علوم تربیتی برگزار شد .

در این نشست پیرامون شخصیت امام حسین و عبرت های عاشورا و ارتباط این مفاهیم با دنیای اسلامی حاضرنکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از نقطه نظرات همکاران استفاده گردید.