آموزش و انواع آن

شماره رسته آموزش نوع آموزش
1 آموزش عضویت آموزش مقدماتی بسیج
2 آموزش تکمیلی بسیج
3 آموزش تخصصی بسیج
4 آموزش 5% کارکنان دولت
5 آموزش خدمتی آموزش اعزام به جبهه
6 آموزش سربازی
7 طرح ولایت
8 آموزش عقیدتی طرح معرف
9 طرح امنیت
10 آموزش شغلی آموزش عرضی
11 آموزش دفاعی

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۹۵
۶۷۵
۳۴۱۹
۴۰۰۹
۸۵۸۶
۱۷۸۵۷
۵۴۱۴۲۰