بسیج در وصیت امام (ره)

قواى مسلح از ارتش و سپاه و ژاندارمرى و شهربانى تا كمیته‏ها و بسیج و عشائر ویژگى خاص دارند اینان كه بازوان قوى و قدرتمند جمهورى اسلامى‏مى‏باشند و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران‏امنیت و آرامش‏بخشان به ملت مى‏باشند، مى‏بایست مورد توجه خاص ملت و دولت ومجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند كه در دنیا آنچه كه موردبهره‏بردارى براى قدرتهاى بزرگ و سیاستهاى مخرب بیشتر از هر چیز و هرگروهى است، قواى مسلح است.

قواى مسلح است كه با بازیهاى سیاسى، كودتاها وتغییر حكومتها و رژیمها به دست آنان واقع مى‏شود و سودجویان دغل بعض سران‏آنان را مى‏خرند و با دست آنان و توطئه‏هاى فرماندهان بازى‏خورده كشورها رابه دست مى‏گیرند و ملتهاى مظلوم را تحت‏سلطه قرار داده و استقلال و آزادى رااز كشورها سلب مى‏كنند و اگر فرماندهان پاكدامن متصدى امر باشند هرگز براى‏دشمنان كشورها امكان كودتا یا اشغال یك كشور پیش نمى‏آید و یا اگر احیاناپیش آید به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند. و در ایران نیز كه این معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت، قواى مسلح متعهدو فرماندهان پاك و میهن‏دوست‏سهم به سزائى داشتند و امروز كه جنگ لعنتى وتحمیلى صدام تكریتى به امر و كمك آمریكا و سایر قدرتها پس از نزدیك به دوسال با شكست‏سیاسى و نظامى ارتش متجاوز بعث و پشتیبانان قدرتمند ووابستگان به آنان روبرو است باز قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاهى ومردمى با پشتیبانى بى‏دریغ ملت در جبهه‏ها و پشت جبهه‏ها این افتخار بزرگ راآفریدند و ایران را سرافراز نمودند و نیز شرارتها و توطئه‏هاى داخلى را كه‏به دست عروسكهاى وابسته به غرب و شرق براى براندازى جمهورى اسلامى بسیج‏شده‏بودند با دست تواناى جوانان كمیته‏ها و پاسداران بسیج و شهربانى و با كمك‏ملت غیرتمند درهم شكسته شد. و همین جوانان فداكار عزیزند كه شبها بیدارندتا خانواده‏ها با آرامش استراحت كنند. خدایشان یار و مددكار باد. پس وصیت برادرانه من در این قدمهاى آخرین عمر بر قواى مسلح به طور عموم‏آن است كه اى عزیزان كه به اسلام عشق مى‏ورزید و با عشق لقاءالله به فداكارى‏در جبهه‏ها و در سطح كشور به كار ارزشمند خود ادامه مى‏دهید بیدار باشید وهشیار كه بازیگران سیاسى و سیاستمداران حرفه‏اى غرب و شرق‏زده و دستهاى‏مرموز جنایتكاران پشت‏پرده لبه تیز سلاح خیانت و جنایت كارشان از هر سو وبیشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است و مى‏خواهند از شما عزیزان كه‏با جان‏فشانى خود انقلاب را پیروز نمودید و اسلام را زنده كردید بهره‏گیرى‏كرده و جمهورى اسلامى را براندازند و شما را با اسم اسلام و خدمت به میهن وملت از اسلام و ملت جدا كرده به دامن یكى از دو قطب جهانخوار بیندازند وبر زحمات و فداكاریهاى شما با حیله‏هاى سیاسى و ظاهرهاى به صورت اسلامى وملى خط بطلان بكشند. وصیت اكید من به قواى مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم‏دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبهه‏ها است به آن عمل نمایند و قواى مسلح‏مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب وگروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگهدارند. در این صورت‏مى‏توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون‏گروهى مصون باشند و برفرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع‏نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت وشوراى دفاع و مجلس شوراى اسلامى وظیفه شرعى و میهنى آنان است كه اگر قواى‏مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و كشوربخواهند عملى انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه بى‏اشكال به تباهى‏كشیده مى‏شوند و یا در بازیهاى سیاسى وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت‏كنند و بر رهبر و شوراى رهبرى است كه با قاطعیت از این امر جلوگیرى نمایدتا كشور از آسیب در امان باشد و من به همه نیروهاى مسلح در این پایان‏زندگى خاكى وصیت مشفقانه مى‏كنم كه از اسلام كه یگانه مكتب استقلال وآزادیخواهى است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن به مقام والاى‏انسانى دعوت مى‏كند چنانچه امروز وفا دارید در وفادارى استقامت كنید كه شمارا و كشور و ملت‏شما را از ننگ وابستگیها و پیوستگیها به قدرتهایى كه‏شما را جز براى بردگى خویش نمى‏خواهند و كشور و ملت عزیزتان را عقب‏مانده‏و بازار مصرف و زیر بار ننگین ستم‏پذیرى نگه مى‏دارند نجات مى‏دهد و زندگى‏انسانى شرافتمندانه را ولو با مشكلات بر زندگانى ننگین بردگى اجانب ولو بارفاه حیوانى ترجیح دهید و بدانید مادام كه در احتیاجات صنایع پیشرفته،دست‏خود را پیش دیگران دراز كنید و به دریوزگى عمر را بگذرانید قدرت‏ابتكار و پیشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد. و به خوبى و عینت‏دیدید كه در این مدت كوتاه پس از تحریم اقتصادى همانها كه از ساختن هرچیز خود را عاجز مى‏دیدند و از راه انداختن كارخانه‏ها آنان را مایوس‏مى‏نمودند افكار خود را به كار بستند و بسیارى از احتیاجات ارتش و كارخانه‏هارا خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم اقتصادى و اخراج كارشناسان خارجى،تحفه‏اى الهى بود كه ما از آن غافل بودیم. اكنون اگر دولت و ارتش كالاهاى‏جهانخواران را خود تحریم كنند و به كوشش و سعى در راه ابتكار بیفزایندامید است كه كشور خودكفا شود و از دریوزگى از دشمن نجات یابد. و هم در اینجا باید بیفزایم كه احتیاج ما پس از این همه عقب‏ماندگى‏مصنوعى به صنعتهاى بزرگ خارجى حقیقتى است انكارناپذیر، و این به آن معنى‏نیست كه ما باید در علوم پیشرفته به یكى از دو قطب وابسته شویم. دولت وارتش باید كوشش كنند كه دانشجویان متعهد را در كشورهایى كه صنایع بزرگ‏پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند و از فرستادن به‏آمریكا و شوروى و كشورهاى دیگر كه در مسیر این دو قطب هستند احتراز كنند،مگر ان‏شاءالله روزى برسد كه این دو قدرت به اشتباه خود پى برند و در مسیرانسانیت و انسان‏دوستى و احترام به حقوق دیگران واقع شوند، یا ان‏شاءالله‏مستضعفان جهان و ملتهاى بیدار و مسلمانان متعهد آنان را به جاى خودنشانند.به امید چنین روزی.

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۳۲۱
۶۷۵
۳۴۴۵
۴۰۰۹
۸۵۹۰
۱۷۸۷۹
۵۴۱۴۴۶