امور برنامه‌ریزی

موضوع ماموريت : برنامه ريزي و مالي

ردیف عنوان برنامه

مجري

1 انجام امور برنامه ريزي و اداري و مالي برنامه ريزي ومالي
2 توجيه اعضاي شوراي پايگاه نسبت به طرح اسوه برنامه ريزي ومالي
3 تشکیل کمیته برنامه ریزی پایگاه برای تدوین و اجرای برنامه برنامه ريزي ومالي
4 بررسی وضعیت برنامه ریزی با استفاده از نتایج طرح اسوه برنامه ريزي ومالي

 

 

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۸۸
۶۷۵
۳۴۱۲
۴۰۰۹
۸۵۹۳
۱۷۸۴۳
۵۴۱۴۱۳