امور برنامه‌ریزی

موضوع ماموريت : برنامه ريزي و مالي

ردیف عنوان برنامه

مجري

1 انجام امور برنامه ريزي و اداري و مالي برنامه ريزي ومالي
2 توجيه اعضاي شوراي پايگاه نسبت به طرح اسوه برنامه ريزي ومالي
3 تشکیل کمیته برنامه ریزی پایگاه برای تدوین و اجرای برنامه برنامه ريزي ومالي
4 بررسی وضعیت برنامه ریزی با استفاده از نتایج طرح اسوه برنامه ريزي ومالي

 

 

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۹
۱۴۷
۴۹۲
۱۲۴۰
۵۱۶۵
۶۰۷۳
۱۲۳۰۱۷