اطلاعیه شماره 12- مسابقه احادیث نبوی ویژه دهه کرامت

مسابقه احادیث نبوی ویژه دهه کرامت

علاقمندان به شرکت در مسابقه میتوانند پاسخ نامه خود راتا پایان ساعت اداری روزشنبه 30 شهریور ماه به رابطین محترم بسیج در هر دانشکده تحویل دهند

پیوست 1

پیوست2

پیوست3

پیوست4

پیوست5

پیوست 6