فرم ثبت سوابق

ناحيه مقاومت بسيج خراسان رضوي

مركز مقاومت بسيج ادارات كل

حوزه مقاومت بسيج  شهيد رجايي

پايگاه مقاومت بسيج شهيد مطهري

شماره پرونده :.............................

بسمه تعالي   

                                                   

 

ثبت سوابق بسيجيان در رده هاي مقاومت بسيج

                                             جمهوري اسلامي ايران

 

 

نام...............................نام خانوادگي....................................................نام پدر.............................شماره شناسنامه.................

مدت به ساعت

نوع فعاليت انجام شده وتوضيحات ضروري

تاريخ

 

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

مدت به ساعت

نوع فعاليت انجام شده و توضيحات ضروري

تاريخ

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

خدمات ارائه شده آموزشي

ميزان

نوع

تاريخ

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

 

 

.../.../   139     

آدرس و شماره تلفني كه بتوان با فرد در اسرع وقت تماس گرفت...............................................................................امضاء..........

صحت مندرجات فوق تائيد مي گردد

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج دانشگاه..................مدير پرسنلي حوزه مقاومت بسيج.......................فرمانده حوزه مقاومت بسيج...................

 

11783 :تعداد دفعات بازیدبرای دیدن زندگنامه شهداء کلیک کنید

shohada.gif

تاریخ
  • تاریخ شمسی:جمعه 3 آذر 1396
  • تاریخ میلادی: 2017/11/24
  • ساعت: 3:34:09   


عناوین1


عناوین


ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟


نشریه های منتشر شدهآمار بازديد

تعداد کل بازدید: 7589305
تعداد کاربران آنلاین: 9آمار مهمان
در حال حاضر 9 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


  تعداد بازدید : 7589305
©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.